CentOS - uwagi - F.H.U. Sławomir Kaniecki
CentOS - uwagi

Uwagi i spostrzeżenia z instalacji i konfiguracji CentOS 6

 • przy problemie z działaniem interfejsu sieciowego

trzeba sprawdzić i ewentualnie zmienić w plikach konfiguracji sieci:
/etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0
wartość:

ONBOOT=yes

 • przy komunikatach:
  • Failed to set locale, defaulting to C
  • locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
   locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
   locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
  • echo $LANG zwraca en_EN

yum reinstall initscripts

 • przy problemie z wysyłaniem maili przez httpd i włączonym SELINUX:

setsebool -P httpd_can_sendmail 1

 • przy problemach z połączeniem z httpd np. do bazy mssql i włączonym SELINUX:

setsebool -P httpd_can_network_connect=1

źródło: http://www.php.net/manual/en/function.mssql-connect.php

choć chyba lepiej dodać moduł zawierający:

allow httpd_t mssql_port_t:tcp_socket name_connect;

 • przy łączeniu do mssql i błędach typu:
  • Unicode data in a Unicode-only collation or ntext data cannot be sent to clients using DB-Library ...

należy w pliku: /etc/freetds.conf

tds version = 8.0
client charset = UTF-8

źródło: http://php.net/manual/en/function.mssql-query.php

 • przy błędach w /var/log/secure typu:
  • PAM unable to dlopen(/lib64/security/pam_fprintd.so)

authconfig --disablefingerprint --update

źródło: http://nfsec.pl/techblog/3359

lub authconfig-tui i odznaczamy "Użycie czytnika linii papilarnych"


 

CMS © kaniecki.net 2024
designed by mastertemplates.com